Понеділок, 05.12.2022, 20:05
Вітаю Вас Гість | RSS

Мочулищенський ЗЗСО  І - ІІІ ступенів Дубровицької міської ради Сарненського району Рівненської області, mochulzosh@ukr.net

Міні-чат
Наше опитування
Який предмет вам подобається
Всього відповідей: 38
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховна робота


Загальношкільний меморіальний проєкт "Нитка пам'яті"!!!
Організований для усіх учасників освітнього процесу (учні, батьки, вчителі)
 
Святкування Міжнародного дня прав жінок і миру! Свято вдалося, залишивши довгий післясмак позитивних емоцій та хорошого настрою!

 

 
Вітаємо команду "Хелсики" з перемогою - друге місце в районному фестивалі "Молодь обирає здоров'я!"

Презентація документального фільму "Герої України. Крути - перша незалежність!" для вшанування віктимних подій під Крутами (29/30 січня 1918 року)

 

 
Цікава екскурсія до Дубровицького районного суду в рамках проведення Всеукраїнського тижня права!

 

Дива трапляються! Варто лише у них повірити! Новорічна інсценізація "Іде щедрий Миколай!"

 

 
"Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства": ознайомчий тематичний тренінг "Ні - насильству!" (учні 6-8 класів) та круглий стіл "Люблю - не б'ю: протидія домашньому насильству" (10-11 класи).
 
 

 

 
День Гідності та Свободи! Виховний захід "Країна нескоренних" та інтелектуально-розважальна гра "Гідно бути українцем!"
 

 

Наказ про підсумки виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік
Модель реалізації
Програми національного виховання

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури. Охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави, нації.

   На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед навчальними закладами постає складне і відповідальне завдання — формуван¬ня людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної, самостійної свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності. Вирішення цих завдань вимагає створення нової системи виховання, яка раціонально поєднувала б зміст, форми і методи впливу на формування особистості.

   Виховання у сучасній освіті розглядається як цілеспрямований, систематичний, регульований процес, що спрямований на утвердження у свідомості народу національної, культурної, духовної єдності, своєї національної неповторності.

   Виховна система закладу — спосіб життя шкільного колективу, всі компоненти якого відповідають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату, певних меж розвитку і моральних якостей особистості.

   Напрями реалізації програми спрямовані на забезпечення умов для гармонійного розвитку дитини, реалізації та вдосконалення творчого потенціалу особистості, формування її загальної культури, адаптації до життя в суспільстві й створення основ для усвідомленого вибору та освоєння професії, закладено основи технології саморозвитку та самовиховання особистості.

   Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», указами Президента України «Про національну програму «Діти України», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією 00Н про права дитини, Концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» Мочулищенською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів  вироблена система національного виховання, пріоритетними напрямками якої є формування здорового способу життя, громадянська та правова освіта, розвиток   учнівського самоврядування.

    Створено перспективну програму превентивного виховання щодо формування здорового способу життя на 2009 – 2013 н.р., яка появляється у виховному процесі у вигляді системи роботи з формування здорового і безпечного способу життя, впровадженні нетрадиційних форм роботи з учнями,  щодо формування здорового способу  життя, використання наробок шкільної  психологочної служби по створенню належного психологічного мікроклімату в класі, школі, сімях учнів.

Основними завданнями  цієї програми є:

- створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої дільності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливі;

- забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації;

-надання комплексної психолого-педагогічної методико-соціальної допомоги тим, які її потребують;

- забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, працелюбності інших доброчинностей;

- допомогти вихованцям суттєво збагатити знання і оволодіти мистецтвом самовиховання;

- викликати у кожного бажання свідомого прагнення до вдосконалення власного «Я».

  Стимулювати школярів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоровя .

 

Програма  має такі розділи:

1. «Пізнай себе»

2. «Я - особистість»

3. «Створи себе сам»

4. «Гармонія душі і тіла»

5. «Власне здоровя у власних руках»

6. «Я за здоровий спосіб життя»

7. «Здоровий дух дає здорове тіло»

8. «Закон – один для всіх»

 

       В школі діє програма «Я – громадянин України». Програма передбачає створення демократичного клімату в класі та школі.  Вмотивованість до участі у суспільно - політичному житті – це одне з найважливіших завдань освіти і виховання. Молодь України на сьогодні ще не має достатнього досвіду демократичних традицій, участі громадян у прийнятті рішень, у суспільно-політичних процесах, громадських організаціях та асоціаціях для захисту своїх прав.

   Метою програми є:

• створення ефективної моделі виховної системи в школі на основі національних і загальнолюдських цінностей;

• систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.

   Для досягнення  означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

• дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами Національної програми;

• створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівня фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

• підпорядковування цілей, завдань, форм виховної роботи з учнями вихованню духовно багатої особистості, морально і фізично здорової, гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральними переконаннями, свідомого громадянина України;

• створення системи формувань життєвої компетенції учнів;

• формування змісту виховного процесу та системи виховної роботи на основі впровадження національних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності;

• оптимальне поєднання форм і організації виховної роботи: індивідуальної, групової, колективної;

• створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;

• співпраця з органами учнівського самоврядування;

• інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

    Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями кожного класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості для роботи з учнями 5-11 класів.

    В основу Програми покладено принципи:

• самореалізації цілісності (інтегрує з усіма видами навичок виховної діяльності у закладі);

• неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя); наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були і будуть базисом виховання і розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);

• культуровідповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);

• природовідповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);

• гуманності ( визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);

• комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);

• компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);

• стимулювання (віра у сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання і самовдосконалення).

Дані принципи взаємопов'язані, їх оптимальне поєднання сприяє ефективності виховного процесу.

Умови реалізації Програми

Реалізація Програми можлива за наявності створення відповідного матеріального-технічного та науково-методичного забезпечення, створення оптимального психологічного клімату в колективі гімназії, врахування мети, ідеалів, змісту і форм Програми національного виховання.

Ефективність упровадження Програми залежить від упорядкованості життя в колективі закладу, координації всіх виховних заходів, чіткого ритму та організації діяльності всього колективу, наявності єдиного колективу педагогів, учнів, батьків як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.

Необхідною умовою успішної реалізації Програми є розробка шляхів трансформації поставлених мети та завдань виховання в діяльність класних керівників, надання методичної допомоги класним керівникам у розробці тематики виховних справ та планування роботи.


 

СУТНІСТЬ ПРОГРАМИ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ

    Головною метою сучасної загальної освіти в Україні є виховання свідомого громадянина, формування життєво компетентної особистості, здатної до життєдіяльності в полікультурному соціумі.

      Вирішення найважливіших питань виховання, визначених у Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття й інших документах про освіту вимагає від педагогів творчого підходу до створення виховного  середовища, спрямованого на формування соціально активної особистості, вільного громадянина, морально стійкого, готового брати на себе відповідальність, гнучкого й відкритого до нового.

     Лідерство є специфічним психологічним навантаженням, яке містить у собі цілий блок вимог до особистості. Сучасний лідер – це життєстійка, життєздатна і життєтворча особистість, яка активно інтегрується в суспільство,добре орієнтується та бере активну участь в економічних, соціальних, політичних, культурних процесах, зберігаючи при цьому свою світоглядну позицію, гуманістичні ідеали та цінності. Крім того, слід враховувати, що  саме від лідера залежить екологія душі людини, психологічно комфортна атмосфера й організація життєдіяльності колективу. Згідно з вимогами до особистості  сучасного лідера велика увага в програмі школи лідера  «»  надана як опануванню учнями певних знань, умінь і навичок організаторської діяльності, так і формуванню лідерських якостей, здатності до бажання діяти, набуттю лідерського досвіду та розвитку соціальної активності.

    МЕТА   ПРОГРАМИ:  формування особистості  сучасного лідера.

    ОСНОВНІ ЗАДАЧІ:

·        формування гармонійно розвиненої людини, що наділена глибокою громадянської відповідальністю, здатна до самовдосконалення;

·        набуття ключових суттєвих компетентностей, розкриття та розвиток лідерських здібностей учнів;

·        формування психолого-толерантного, доброзичливого ставлення до інших особистостей, груп, народів, а також розуміння і прийняття кращих моральних досягнень попередніх поколінь;

·        розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації;

·        опанування навичками самоаналізу та самоусвідомлення, оцінки почутів і мотивів поведінки оточуючих, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність;

·        формування адекватної «Я – концепції» і життєвої орієнтації;

·        формування гуманістичного світогляду;

·        допомога адаптації особистості в суспільстві;

·        навчання учнів знаходити вихід із скрутних життєвих ситуацій, долати неприємні почуття та власну невпевненість;

·        підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті школи, села, української держави.

 


 

 

Виховна робота школи проводиться на належному рівні, але потребує оновлення підходів до роботи з методичним об’єднанням класних керівників, з батьками, пошук цікавих, сучасних, ефективних форм роботи із школярами. Саме ці аспекти є визначальними при плануванні діяльності на наступний рік.

 

 

Адміністрацією закладу здійснюється аналіз результативності участі

учнів школи у конкурсах виховного спрямування різних рівнів.

І місце – Шапор Юлія – учениця 8 класу, ІІІ місце – Вальковець Мирослава – учениця 9 класу у конкурсі знавців української мови та літератури ім.. Т. Шевченка.

ІІ місце у обласному конкурсі ПРОФІ КЕМП – «Знай і люби свій край» команда «Лайдаки».

І місце у районному екологічному фестивалі – конкурсі «Земля – наш спільний дім» команда «Революція».

І місце – Шеремета Богдан учень 7 класу у конкурсі малюнка «Україна без корупції».

ІІІ місце – Вщишина Вікторія – учениця 3 класу у конкурсі «Космічні фантазії».

І місце – Вальковець Юлія – учениця 6 класу, ІІ місце – Ляшко Софія – учениця 3 класу, ІІІ місце – Голяка Дарина – учениця 3 класу у конкурсі малюнка «Охорона праці очима дітей».

ІІІ місце – Слісарчук Устина – учениця 9 класу у районному конкурсі «Юна зірка».

ІІІ місце – Романовська Інна – учениця 2 класу у конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ».

Чималих досягнень учні школи здобули у різноманітних районних змаганнях:

ІІІ місце – Розум Арсенія – учениця 10 класу у штовханні ядра «Веселі старти»;

ІІІ місце - Подик Маргарита – учениця 9 класу з бігу по купинах свято «Котигорошко»;

ІІ місце – Вальковець Мирослава – учениця 9 класу з човникового бігу;

  • Змагання з тенісу:

І місце – Гаврильчик Яна – учениця 9 класу, Бурлак Максим – учень 8 класу;

ІІ місце – Шапор Юлія – учениця 8 класу, Деркач Володимир – учень 10 класу;

ІІІ місце – Розум Анастасія – учениця 10 класу, Га

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031